Pomáháme nejen zpěvem

Dne 22. listopadu se v kostele svaté Markéty uskutečnil charitativní pěvecký koncert na podporu výzkumu léčby Cronovy choroby v rámci stonožkového týdne, který se na naší škole každoročně koná koncem listopadu. Během tohoto týdne se prodávají výrobky dětí a výtěžek z prodeje putuje na stonožkové konto.

V loňském roce byly uspořádány dokonce dva koncerty, které také napomohly k tomu, aby naše škola mohla nakonec přispět na zmiňovaný výzkum částkou dvacet dva tisíc dvě stě osmdesát osm korun.

Svým zpěvem pomáhaly děti z pěveckého sboru Sforzato a fortissimo ze ZŠ Čestice, domácí školní sbor Bona fide pod vedením paní učitelky Karly Harajdové, dívčí pěvecké trio ze Štěkně společně s paní učitelkou Loubalovou a pěvecký sbor složený z pedagogů a příznivců školy.

Na závěr jsme si všichni zazpívali stonožkovou hymnu, která vždycky všechny přítomné skvěle propojí.

Natálie Studničková, 8. C a Josef Němec