Od 27.4 do 2.5 se žáci druhého stupně mohou účastnit zájezdu do Beneluxu (Belgie, Lucembursko, Nizozemí).

Hned na začátku nás přivítali teplým čajem a seznámili nás se zajímavým projektem. Potom jsme se přesunuli do prvního kinosálu, kde začal příběh, který nám měl přiblížit, jak snadné může být člověk závislým. Děje se to běžně kolem nás a stačí jen jedno rozhodnutí, které vše může změnit.

V úterý 27. března se žáci 7. - 9. tříd zúčastnili divadelního představení Lesní panna a Toman anebo Hody divých žen, které na motivy Čelakovského balady Toman a lesní panna představili studenti gymnaziálního souboru DOGA.

Ve středu 14. a ve čtvrtek 15. 3. ve druhých třídách probíhala beseda s policií. Paní policistka Nováková ukazovala dětem novou uniformu, ptala se jich na zákony a taky si osvěžili pravidla silniční dopravy. A jak si vše nejlépe zapamatovat? Samozřejmě pomocí her. Někdo se tak stal řidičem, jiný běžným chodcem a někteří i těmi, kdo na všechno...