Stalo se

V úterý 27. března se žáci 7. - 9. tříd zúčastnili divadelního představení Lesní panna a Toman anebo Hody divých žen, které na motivy Čelakovského balady Toman a lesní panna představili studenti gymnaziálního souboru DOGA.

Dne 22. listopadu se v kostele svaté Markéty uskutečnil charitativní pěvecký koncert na podporu výzkumu léčby Cronovy choroby v rámci stonožkového týdne, který se na naší škole každoročně koná koncem listopadu. Během tohoto týdne se prodávají výrobky dětí a výtěžek z prodeje putuje na stonožkové konto.