Stalo se

Od 27.4 do 2.5 se žáci druhého stupně mohou účastnit zájezdu do Beneluxu (Belgie, Lucembursko, Nizozemí).

Hned na začátku nás přivítali teplým čajem a seznámili nás se zajímavým projektem. Potom jsme se přesunuli do prvního kinosálu, kde začal příběh, který nám měl přiblížit, jak snadné může být člověk závislým. Děje se to běžně kolem nás a stačí jen jedno rozhodnutí, které vše může změnit.

V úterý 27. března se žáci 7. - 9. tříd zúčastnili divadelního představení Lesní panna a Toman anebo Hody divých žen, které na motivy Čelakovského balady Toman a lesní panna představili studenti gymnaziálního souboru DOGA.

Dne 22. listopadu se v kostele svaté Markéty uskutečnil charitativní pěvecký koncert na podporu výzkumu léčby Cronovy choroby v rámci stonožkového týdne, který se na naší škole každoročně koná koncem listopadu. Během tohoto týdne se prodávají výrobky dětí a výtěžek z prodeje putuje na stonožkové konto.